Splošni pogoji

 

1. UVODNO DOLOČILO

2. CENE NAJEMA DVORAN

3. GOSTINSKE STORITVE

4. POVZROČITEV ŠKODE

5. ZAVAROVANJE

6. ODPOVEDNI ROKI

7. PLAČILNI POGOJI

8. REKLAMACIJE